Skola

 

Esam tikpat jauni, cik mūsu audzēkņi!


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums atrodas Rīgas rietumu pusē, tādēļ, pūšot valdošajiem rietumu vējiem, mums izdevies noturēties augstā profesionālā līmenī, piesaistīt zinošus un strādāt gribošus pedagogus, veicināt savu audzēkņu radošu un pozitīvu attieksmi pret dzīvi, nodrošināt viņiem veiksmīgu startu savas karjeras veidošanā.
Absolventu vidū nav bezdarbnieku, jaunieši tiek pieprasīti darba tirgū, puse no tehnikuma beidzējiem ik gadus turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs.
Tehnikums praktizējas vājdzirdīgo jauniešu apmācībā. Audzēkņi ar speciālām vajadzībām mācās visās tehnikuma nodaļās, sekmīgi integrējoties mācību grupās.
Tehnikumā ir dienesta viesnīca, sporta komplekss, pasākumu organizācijas telpas, šeit darbojas koris, teātra studija, kā arī sekmīgi darbojas audzēkņu līdzpārvalde.
Tehnikuma audzēkņiem nodrošinām iespējas iesaistīties starptautiskajos projektos – Leonardo da Vinci, Socrates Comenius u.c., pēc absolvēšanas labākie audzēkņi saņem starptautisko International Education Society sertifikātu.


Tehnikums piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību (pēc 9.klases mācību ilgums 4 gadi un pēc 12.klases - 2 gadi) akreditētās izglītības programmās:

 

MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA

Fotogrāfs 

Video operators

Animācija un web dizains

Gaismošanas operators

Skaņu operators

 


VIDES DIZAINA NODAĻA
Grafikas dizains 
Interjera dizains 
3D formu dizains 
Vides dizains 

 

 

KOKA MĀKSLAS UN METĀLMĀKSLAS NODAĻA

Koka mākslinieciskā apstrāde 

Metāla mākslinieciskā apstrāde 
Apdares darbu tehniķis

 

 

TEKSTILMĀKSLAS UN APĢĒRBU DIZAINA NODAĻA

Apģērbu dizains

Tekstilizstrādājumu dizains

 

 

No 2020. gada 1. septembra RMMT uzsācis īstenot jaunas modulārās izglītības programmas

 

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla / Fotogrāfs

Vides dizains / Vides dizaina asistents

Interjera dizains / Interjera dizaina asistents 

Apģērbu dizains / Apģērbu dizainera asistents

 

RMMT veic arī Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu

 


Pašvērtējuma ziņojumu par 2020. gadu skatīt šeit!