Skolēnu pašpārvalde

1234

 

 

Esiet laipni gaidīti pievienoties RMMT skolēnu pašpārvaldē!

 

 

Otrdienās 11.20 Aktu zālē un ceturtdienās 15.00 164. kabinetā!

 

Darbības virzieni:

 

• Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā;
• Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē – dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā;
• Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam savu skolu.

 

 

Mūsu izveidotās aptaujas rezultāti parāda to, ko mēs cenšamies darīt, tās darbības jomas, kas mums pašiem šķiet vissvarīgākās: 

 

Organizēt pasākumus, prezentēt skolu, veidot skolas dzīvi interesantāku, radoši pieiet skolas aktivitātēm, dekorēt skolu, mudināt audzēkņus piedalīties konkursos, uzklausīt pārējo viedokļus, ietekmēt skolēnu labsajūtu, komunicēt ar skolotājiem, skolēniem, citām skolēnu padomēm, sakārtot skolas dzīvi, pilnveidot skolas dzīvi, palīdzēt skolotājiem iesaistīt skolēnus, palīdzēt audzēkņiem mācību procesā, informēt kursa biedrus, skolas biedrus, diskutēt par nepieciešamo, attīstīt aktivitātes un jauniešu darbu, reklamēt skolu, padarīt skolu jautrāku.