Mācību materiāli

 

Foto/video kameru stabilizatori - skatīt šeit

 

Video filmēšana SD kartes - skatīt šeit

 

Fotografēšana - sajūtu karte - skatīt šeit

Asuma dziļums fotogrāfijā - skatīt - šeit

Animācijas pamatprincipi - skatīt - šeit

Mācību uzdevumi - Telpiskā maketēšana - skatīt šeit

 

Mācību uzdevums - Dizaina pētniecība - skatīt šeit

 

Kompozīcija

 

  •  Kustība - skatīt šeit


  •  Stilizācija - skatīt šeit

 

  •  Optiskā ilūzija - skatīt šeit

 

  •  Tekstūra un faktūra - skatīt šeit

 

  •  Simetrijas veidi - skatīt šeit

 

  •  Krāsu mācība - skatīt šeit


Arhitektūras pamati - skatīt šeit

 

Mākslas vēsture - Renesanses arhitektūra - skatīt šeit

 

Vēsture


 •   Latvijas vēsture. Jaunākie laiki 1945 - 2018 - skatīt šeit

 •   Latvijas vēsture. Jaunie laiki. 1561 – 1918 - skatīt šeit

 •   Latvijas vēsture. Jaunākie laiki 1920 - 1945 - skatīt šeit

 •   Latvijas vēsture. Aizvēsture - skatīt šeit

 •   Latvijas vēsture. Jaunie laiki (turpinājums) 1914. – 1918. Jaunākie laiki Pirmais pasaules karš - skatīt šeit

 •   Latvijas vēsture. Viduslaiki. Latvija 13. – 16. gadsimtā - skatīt šeit

 

 Sabiedrības un cilvēka drošība


 •    Antropogēnas darbības ietekme - skatīt šeit

 •    Arodizglītība vides aspekti - skatīt šeit

 •    Dabas resursi un to izmantošana - skatīt šeit

 •    Ekoloģijas pamatprincipi - skatīt šeit

 •    Uztura piesārņojums - skatīt šeit

 •    Vides aizsardzības globālās problēmas - skatīt šeit

 •    Civilā aizsardzība - skatīt šeit